Σε αυτή την υποσελίδα θα βρείτε κάποια απο τα κερδισμένα δελτία που είχαν προταθεί το 2021. Επιλέξτε τον μήνα που θέλετε και δείτε τα ταμεία του κάθε μήνα ξεχωριστά. Αν θέλετε να δείτε αναλυτικά τι προτάθηκε ανά ήμερα μπορείτε να επισκεφτείτε την υποσελίδα "ΙΣΤΟΡΙΚΟ".