Σε αυτή την υποσελίδα θα βρείτε τα κερδισμένα δελτία που είχαν προταθεί. Αν θέλετε να δείτε αναλυτικά τι προτάθηκε ανά ήμερα μπορείτε να επισκεφτείτε την υποσελίδα "ΙΣΤΟΡΙΚΟ".