ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του ιστότοπου «beatthebooker.com» είναι, πληροφοριακό και ψυχαγωγικό με κυρίως αντικείμενο τις αναλύσεις και προτάσεις για το στοίχημα.

1.Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο του «beatthebooker.com» απευθύνονται σε άτομα ενήλικα (άνω των 18 ετών).

 

2.Η ιστοσελίδα «beatthebooker.com» παρέχει στους χρήστες του συνδρομητικές υπηρεσίες, κατόπιν αποδοχής όλων των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

Η χρήση του «beatthebooker.com» και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη.Το «beatthebooker.com» δεν προσφέρει καμία υπηρεσία διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων, ούτε διεξαγωγής στοιχήματος μέσω αυτού παρά μόνο κάνει αναλύσεις και προγνώσεις βάση στατιστικών και εμπειρίας οι προτάσεις αποτελούν προσωπικές κρίσεις των συντακτών του και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από τους αναγνώστες ως υπόδειξη ή παρότρυνση για συμμετοχή σε παιχνίδια προγνωστικών αγώνων.

Το «beatthebooker.com» δεν φέρει και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οικονομική ζημία που τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου αφού  τα ποσοστά επιτυχίας προγνωστικών δεν είναι δεσμευτικά ούτε σίγουρος οδηγός επιτυχίας και δεν παρέχει σε καμία περίπτωση εγγύηση στους αναγνώστες για τα προγνωστικά που δημοσιεύει παρα είναι μόνο προσωπικές κρίσεις των συντακτών.

3.Για τη χρήση των υπηρεσιών του «beatthebooker.com» υποχρεούστε να παρέχετε τα στοιχεία σας όπως θα σας ζητηθούν από την φόρμα εγγραφής. Σε περίπτωση που θα παράσχετε ανακριβείς ή μη τρέχουσες πληροφορίες, το «beatthebooker.com» έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή σας και να μην επιτρέψει μελλοντική χρήση των υπηρεσιών του.Κατά τη διαδικασία εγγραφής στις υπηρεσίες του beatthebooker.com επιλέγετε ένα password και ένα username για τον λογαριασμό σας.Δεν επιτρέπεται η χρήση των προσωπικών σας password και username από τρίτους,είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητο το password και το username σας, και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας password ή/και username.

4.Το «beatthebooker.com» διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε μέρος τους) με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι το Beatthebooker.com δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών του.

Το beatthebooker.com διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή του μέλους για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι διακινεί πληροφορίες σε άλλη ιστοσελίδα, forum, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook κ.α.) ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας. Επίσης κάθε κακομεταχείριση,απρεπής συμπεριφορά ή άλλη βλαβερή συμπεριφορά ως προς τη σχέση σας με το Beatthebooker.com θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ακύρωση της συνδρομής. Καμία επιστροφή δε θα γίνεται για τον εναπομείναντα χρόνο της συνδρομής.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση ολική ή μερική του περιεχομένου του «beatthebooker.com» δια οποιουδήποτε μέσου χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του «beatthebooker.com». Το σήμα του «beatthebooker.com», αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, προβολή, παραποίηση και χρήση από τρίτους χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του «beatthebooker.com».

Απαγορεύεται η παρέμβαση στη λειτουργία του δικτύου και των servers είτε του «beatthebooker.com» είτε τρίτων.

Οι συνδρομητές παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους (username και password).

5.To «beatthebooker.com» παρέχει στην ιστοσελίδα του χώρο για προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω banners ή links. Το «beatthebooker.com» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε οικονομική ζημιά που τυχόν θα προκύψει από τη συναλλαγή με τους προβαλλόμενους μέσω αυτών, αφού οι αναγνώστες θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη συναλλαγή τους με αυτούς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Όλα τα HyperLinks που θα εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο το «beatthebooker.com» δεν αποτελούν προτάσεις ή παρακινήσεις για να τις επισκεφθούν και το «beatthebooker.com» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο και δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο «beatthebooker.com» και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη-χρήστη-συνδρομητή έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο «beatthebooker.com». Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων του «beatthebooker.com» (server, data base, web tv, δικτύου κ.α), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η ΙΡ πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του «beatthebooker.com» δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του Κράτους.

6.Όλα τα τυχερά παιχνίδια μπορούν να προκαλέσουν εθισμό, γι αυτό οι χρήστες απαιτείται να τηρούν πολιτική ορθής χρήσης και να συμμετέχουν σε αυτά με σύνεση και υπευθυνότητα.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα εθισμού σε εσάς ή κάποιον γνωστό σας, προτρέπουμε να επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων(ΚΕΘΕΑ) στις Γραμμές Βοήθειας 1114 και 1145.

7.Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)
Το «beatthebooker.com» σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω του δικτυακού του χώρου, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και των σχετικών τροποποιήσεων του και σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

Καταχωρείτε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ολοκλήρωση των αγορών σας.Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για κάθε συναλλαγή είναι:Το ονοματεπώνυμο σας και το email σας.

Το «beatthebooker.com» διατηρεί το δικαίωμα της διάθεσης των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

Οι πληροφορίες που ζητάμε είναι μόνο οι απαιτούμενες για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας με ταχύτητα και συνέπεια. Η ασφάλεια των συναλλαγών σας είναι δεδομένη αφού το «beatthebooker.com» σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει, αριθμούς πιστωτικών καρτών, τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και προσωπικούς κωδικούς.

8. Ακύρωση Συνδρομής

Όλες οι συνδρομες ανανεώνονται αυτόματα μετα την ληξη της αναγραφομενης διαρκειας της καθε συνδρομης . Για ακύρωση της συνδρομής σας μπορεί τε να επικοινωνησετε μαζι μας στο info@beatthebooker.com και να ζητησετε την ακυρωση της συνδρομης. Η αρχική συνδρομή δεν είναι επιστρέψιμη και θα πρέπει να συμπληρώθει ολόκληρη η διάρκεια της αρχικής αγοράς της συνδρομής. Το επιστρεφόμενο ποσο έπειτα της αυτόματης ανανέωσης ορίζεται σε μηνιαια βαση. Η συνδρομή ακυρώνεται αυτόματα με την συμπληρωση του κάθε διαστήματος 30 ημερών. 

Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση τις υπηρεσίες του «beatthebooker.com» και εγκαταλείψτε την ιστοσελίδα μας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμμόρφωση με τους όρους του περιεχομένου αυτού.

ΒΕΑΤ ΤΗΕ ΒΟΟΚΕR

ΑΦΜ: 118663789

ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ

EMAIL: info@beatthebooker.com

WEB: www.beatthebooker.com

ΓΕΜΗ: 152781109000

© 2018 Beat The Booker

eeep-logo.png

Το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ενημερωτικού χαρακτήρα. Διευκρινίζεται ότι ο ιστότοπος www.beatthebooker.com δεν είναι στοιχηματική εταιρεία, αλλά ιστοσελίδα παροχής προγνωστικών και ενημερωτικού περιεχομένου για το στοίχημα. Οι προτάσεις δεν είναι δεσμευτικές και δεν αποτελούν οδηγό σίγουρης επιτυχίας. Η είσοδος στα μέλη επιτρέπεται στα άτομα άνω των 18 ετών και είναι ευθύνη των ιδίων των μελών να παρέχουν αληθή στοιχεία επί αυτού. Ο στοιχηματισμός είναι πολύ εθιστικός και υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.